3-layer carton

Carton 3 lớp thường được sử dụng để đóng hàng có trọng lượng nhẹ. Như bánh kẹo, đồ nông sản khối lượng nhỏ và trọng lượng nhẹ, phù hợp cho việc đóng gói kích thước nhỏ: Sử dụng để chứa đựng các loại sản phẩm có khối lượng khoảng trên dưới 10kg và vận chuyển gần. Trên bề mặt có thể in nội dung in trên sản phẩm bằng công nghệ in Flexo, Offset

Category: