ABOUT US

Công ty TNHH Đầu Tư và phát Triển Đông Dương Xanh (gọi tắt là ĐDX) là công ty hàng đầu tại Việt Nam và số 1 tại miền Bắc về sản xuất và cung cấp “đồng bộ” các sản phẩm đóng gói và phụ trợ công nghiệp cho các nhà máy sản xuất, kho chứa hàng, kho tiếp vận và lĩnh vực công nghiệp nói chung…..

Read more

partner