CÔNG TY TNHH ÐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ÐÔNG DƯƠNG XANH

VPGD : No.65, 424, Tran Khat Chan street, Hai Ba Trung , Ha Noi

Nhà máy : Viet Hung – Đong Anh – Ha Noi

Tel: 024 6278 0768 * Fax: 024 6278 0756

Hotline: 0902 179 005

Email: dongduongxanhbaobi@gmail.com

Website: www.dongduongxanh.com

For further information, please contact the hotline: 0902 179 005 Or fill in the form below.