Production process

Với Cơ sở vật chất của công ty, máy móc đồng bộ, nhân công có tay nghề, nguyên vật liệu thu mua trực tiếp từ nhà sản xuất…Sản phẩm của công ty được sản xuất trong quy trình đồng bộ khép kín, và được kiểm soát chất lượng trên tất cả các công đoạn. Chúng tôi tin tưởng sản phẩm của Công ty được tối ưu hóa về chi phí và ổn định về chất lượng