Tầm Nhìn Sứ Mệnh

TẦM NHÌN

Ðông Dương Xanh (ÐDX) phấn đấu trở thành nhà sản xuất, cung cấp Bao Bì giấy hàng đầu Việt Nam. Với hệ thống nhà xưởng quy mô và dây truyền sản xuất ngày càng hiện đại đạt chuẩn Quốc tế, ÐDX sẽ không chỉ cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra các thị trường lớn trên thế giới.

SỨ MỆNH

Tạo dựng các giá trị bền vững bằng những giải pháp ưu việt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hiệu quả về mặt kinh tế, và thân thiện môi trường. Ðông Dương Xanh mang đến cho khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế những sản phẩm dịch vụ tốt nhất, góp phần mang lại sự thành công chung.