Carton 2 Lớp

CẤU TẠO:

Giấy Carton 2 lớp có thể Cấu trúc bao gồm một lớp mặt và một lớp sóng Ðó có thể là sóng A, B, C, E. Tùy thuộc vào loại hàng hóa và cách thức xếp hàng hóa mà lớp sóng này yêu cầu những cường lực khác nhau. Giấy Carton 2 lớp là loại giấy dạng cuộn được sản xuất theo tất cả các kích thước khác nhau, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của ngành sản xuất bao bì carton.